Kontakt

Obchodné meno: Ecotech Systems s. r. o.

Zapísaná na okr. súde v Bratislave,  vložka číslo:  139594/B ; deň zápisu: 01.05.2009 

Sídlo:    Miloslavov 2296 ; 900 42 Miloslavov

IČO: 44 67 84 79 ; DIČ: 20 22 82 23 29

Hlavný predmet činnosti: činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

Zastúpená (konateľ): Mgr. et Mgr. Tomáš Ďuroška

 

phone: +421 908 860 787                                                                                                                                 

web: www.consultzone.eu ; www.investzone.biz

e-mail: zonedesk@gmail.com

 

Číslo účtu: Fio Banka, a.s., číslo IBAN:  SK40 8330 0000 0023 0197 6698

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX